1937 Chevrolet Coupe (AMT.)
 1939 Chevrolet Sedan Delivery (Monogram.)
 1951 Chevrolet Bel Air (AMT.)
 1951 Chevrolet Fleetline (AMT.)
 1955 Chevrolet Bel Air (Monogram.)
 1956 Chevrolet Bel Air (Monogram.)
 1956 Chevrolet Del Ray (AMTl.)
 1957 Chevrolet Bel Air (Revell.)
 1962 Chevrolet Corvette Roadster (Revell.)